Arsip

Situs Lowongan Kerja Indonesia


JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia Iz perspektive pluralistickih industrijskih odnosa, radni odnos karakterise pluralizam zainteresovanih strana sa legitimnim interesima (stoga etiketa "pluralizam"), a neki sukobi interesa smatraju se inherentnim u radnom odnosu (npr. Zarade i profit) . Na kraju, kriticka paradigma naglasava antagonisticki sukob interesa izmedu razlicitih grupa (npr., Konkurentnih kapitalistickih i radnih klasa u okviru marksista) koji su deo dubljeg socijalnog sukoba neravnopravnih odnosa moci. Literatura o uticaju ekonomskog rasta na zaposljavanje io tome kako je rast povezan sa zaposlenjem na makro, sektorskom i industrijskom nivou, agregirano je 2013. godine. Istrazivaci su nasli dokaze koji ukazuju na to da rast u proizvodnji i uslugama ima dobar uticaj na zaposljavanje. Oni su zakljucili da rast BDP-a na zaposljavanje u poljoprivredi bude ogranicen, ali taj rast na dodatu vrednost ima relativno veci uticaj. Uticaj na otvaranje novih radnih mesta od strane privrednih / privrednih aktivnosti, kao i stepen dokaza i kljucnih studija.Za ekstrakte, opet su pronasli opsezne dokaze koji ukazuju na to da rast u sektoru ima ogranicen uticaj na zaposlenost. Medutim, u tekstilu, iako su dokazi niski, studije ukazuju da je rast tamo pozitivno doprineo stvaranju novih radnih mesta. U agro-biznisu i preradi hrane, utvrdili su da je rast uticaja pozitivan. Oni su otkrili da se vecina dostupnih literature fokusira na zemlje OECD-a i zemalja sa srednjim dohotkom, gdje se pokazalo da je uticaj ekonomskog rasta pozitivan na zaposlenost. Istrazivaci nisu nasli dovoljno dokaza da bi zakljucili bilo kakav uticaj rasta na zaposljavanje u najmanj razvijenim zemljama, uprkos nekim ukazujuci na pozitivan uticaj, drugi ukazuju na ogranicenja. Oni su preporucili da su neophodne komplementarne politike kako bi se osiguralo pozitivan uticaj ekonomskog rasta na zaposljavanje u NDC. Sa trgovinom, privredom i investicijom, oni su nasli samo ogranicene dokaze o pozitivnom uticaju na zaposljavanje iz industrijske i investicione politike, a za druge, dok postoje velika dokazna sredstva, tacan uticaj i dalje ostaje osporen. Istrazivaci su takode istrazili odnos izmedu zaposljavanja i nedozvoljenih aktivnosti. JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia